Nabídka služeb

Vedení účetnictví

 • daňové přiznání, přílohy k daňovému přiznání
 • rozvaha, výkaz zisku a ztráty
 • účetní závěrka, inventarizace účtů
 • hlavní kniha
 • účetní deník
 • obratová předvaha
 • pokladna, pokladní kniha, banka, bankovní kniha
 • pohledávky a závazky, inventarizace, změny stavu
 • karty dlouhodobého majetku, seznam drobného majetku
 • a další

Vedení daňové evidence

 • peněžní deník
 • pokladna, pokladní kniha, banka, bankovní kniha
 • pohledávky a závazky, inventarizace, změny stavu
 • karty dlouhodobého majetku, seznam drobného majetku
 • a další

Mzdy

 • vedení mzdové agendy, výplatní lístky, náhrady za nemoc
 • zpracování a odeslání měsíčních přehledů pro ČSSZ a ZP
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • roční zúčtování daně z příjmů, mzdové listy, ELDP, Výpočet daně a daňového zvýhodnění, Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, Přehled o počtu zaměstnanců
 • potvrzení pro zaměstnance (ÚP, Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list), Potvrzení o zdanitelných příjmech)

Zpracování daňových přiznání

 • fyzických osob
 • právnických osob
 • DPH
 • silniční daň
 • a další

Registrace na úřadech

Účetní poradenství

Rekonstrukce účetnictví

Zastupování na úřadech při kontrolách

Úzká spolupráce s daňovými poradci, možnost odkladu termínů pro podání daňových přiznání