Důležité odkazy

Administrativní registr daňových subjektů
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

Ministerstvo financí ČR
http://www.mfcr.cz/

Finanční správa
http://www.financnisprava.cz/

Daňový portál
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

Daňové tiskopisy
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

Registr plátců DPH
http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2

VIES – ověřování DIČ v členských státech EU
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

ČNB – denní kurzy devizového trhu
http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp

Česká správa sociálního zabezpečení
http://www.cssz.cz/cz

Zdravotní pojišťovny
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna http://www.vzp.cz/
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR http://www.vozp.cz/cs/
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna http://www.zpma.cz/main/index.php
207 – Oborová zdravotní pojišťovna http://www.ozp.cz/
211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR http://www.zpmvcr.cz/
213 – Revírní bratrská pokladna http://www.rbp-zp.cz/

Pravidla Incoterms
http://www.incoterms2010.cz/incoterms-2010